Nieuws

MAXIMAKANAAL

De verbreding van het Maximakanaal is een feit geworden met de opening door Koningin Maxima. Voor dit project zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd. Van bodemonderzoek tot het uitvoeren van saneringen inclusief het opstellen van een BRL 9335 certificaat voor het vermarkten van grond afkomstig uit grootschalige ontgravingsprojecten.

 

DIJKVERLEGGING CORTENOEVER - VOORSTERKLE

Naar aanleiding van diverse bodem- asbest onderzoeken ten behoeve van dit project heeft Bodex Milieu B.V. ook de milieukundige begeleiding verzorgd. Daarnaast is de bodemopbouw middels boringen in een 3D model geplaatst om zodoende de volumes zand en klei te kunnen bepalen.  Door Bodex Milieu B.V. zijn in het gehele dijktrace boringen geplaatst om de opbouw van de dijk in kaart te brengen

 

VERBREDING N261-A59 (TILBURG - WAALWIJK)

Ter plaatse van de verbreding N261 - A59 zijn diverse civieltechnische onderzoeken en saneringen door Bodex Milieu B.V. uitgevoerd noordzakelijk om de verbreding te kunnen realiseren. 

 

VERBREDING N33 ASSEN - ZUIDBROEK

Om de verbreding te kunnen realiseren zijn door Bodex Milieu B.V. diverse partijkeuringen uitgevoerd. Ter plaatse van de Cereslaan is een asbestsanering uitgevoerd en is gaande het project nog een calamiteitensanering uitgevoerd ivm een ongeval met dieselolie.

 

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Langs diverse trajecten van de Maas is F.L. Liebregts B.V. bezig met de herinrichting van de oevers. Ter plaatse van diverse trajecten zijn waterbodemonderzoeken uitgevoerd om de kwaliteit van de verschillende waterbodemlagen vast te leggen. Met behulp van kleurenkaarten kan de aannemer dekwaliteit van de verschillende bodemlagen in een oogopslag zien. 

 

KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN

In de tenderfase heeft Bodex Milieu B.V. zijn bijdrage geleverd door de uitgevoerde onderzoeken objectief te beoordelen.