Projecten

 

Door haar ruime ervaring en het werken in samenwerking met diverse grote aannemers heeft Bodex haar kennis en expertise ingezet op meerdere grootschalige infrastucturele projecten waarbij onder andere bodem- en waterbodemonderzoeken, partijkeuringen, opzetten voor BRL 9335 en 9321 systemen, ondersteuning civieltechnische adviezen en saneringen zijn uitgevoerd.

Hieronder volgt een kleine opsomming van projecten:

 

-       Verbreding N261 - A59 Tilburg Waalwijk;

-       Omlegging Zuid-Willemsvaart (Maximakanaal), nieuw aan te leggen kanaal tussen Den Dungen en Empel, inclusief de aanleg van het                                      Kanalenpark;

-       Verbreding N33: Assen naar Zuidbroek;

-       Project natuurvriendelijke Oevers, 2e Tranche;

-       Dijkverlegging Cortenoever Voorsterklei;

-       Kanaal van Gent naar Terneuzen; renovatie oeverconstructies.